Ponedjeljak , 24.2.2020. | 22:29

Pretraživanje

Duhovni kutak

Objavljeno: 19.10.2018. u 22:30
Prikaza: 3439
Autor: Likaplus/Pero Aračić

Biskup za portal otvoreno "o slučaju Lončar"

LS Županija : Biskup za portal otvoreno "o slučaju Lončar"

Priopćenje Biskupije u vezi seminara i tečajeva molitve g Lončara izazvalo je veliku pažnju naših čitatelja, koji su mnogi i bili na molitvenim susretima kod g Lončara, te smo zamolili Biskupa da pojasni razloge po mnogima malo preoštro reagiranje Biskupije na djelovanje g Josipa Lončara na području Gospićko-senjske biskupije. Evo cjelovitog odgovora biskupa Gospićko-senjske biskupije na postavljena pitanja:

 

Poštovani gospodine Pero!

Vrlo ću rado odgovoriti na Vaša pitanja iako bi neka zahtijevala malo širi odgovor, ali bi to uzelo dosta vremena i prostora. Trudit ću se biti kratak, ali i dovoljno jasan, iako nisam siguran da ću sve ovo postići.

Prije svega bih vam naveo odluke Hrvatske biskupske konferencije kada su u pitanju djelovanja različitih karizmatskih pokreta ili nekih drugih udruga u okviru Katoličke crkve. Te odredbe su, u sličnim sadržajima, prisutne u svim zemljama u kojima djeluje Katolička crkva.

  1. Organiziranje karizmatskih seminara, dolazak voditelja sa strane, kao i druge važne pojedinosti, organizatori trebaju prethodno dogovoriti s dijecezanskim biskupom, a ne stavljati ordinarija pred gotov čin.
  1. Za poziv i organiziranje seminara potrebno je da ordinarij imenuje povjerenika ili povjerenstvo, da bi skup imao odobrenje i njegov blagoslov.
  1. Ordinarij je odgovoran za pastoral u svojoj nad/biskupiji i dotični karizmatski skupovi ne bi smjeli biti disonantni s pastoralnim planom i programom dotične nad/biskupije, već je potrebno da se karizmatski seminari usklade, budu promocija i podrška nad/biskupijskom pastoralnom planu i programu kroz župu i župnu zajednicu.
  1. Oko organiziranja i događanja karizmatskog seminara sve mora biti transparentno, prije i poslije, da bi se otklonile nepotrebne sumnje i drugotni motivi. U svakom slučaju, upitno je naplaćivanje ulaznica.
  1. Da bi imali sigurnost tko su i kakvi voditelji koji dolaze sa strane, trebalo bi s naslova HBK imati pouzdane informacije o dotičnim osobama, kakve su to osobe u svome redu, provinciji, nad/biskupiji i s kakvim namjerama dolaze (jedan od putova pouzdanih informacija mogu biti i nuncijature u dotičnim zemljama).
  1. U svakom slučaju ovakav pristup i oprez je nužan da bi se izbjegle tolike opasnosti i negativnosti koje nose i donose karizmatski seminari, ali istodobno potrebno je izbližega pratiti ova događanja i pokloniti veću pozornost svemu onom pozitivnom i dobrom što u sebi nose i na što dalje ukazuju.

Evo sada odgovora na Vaša pitanja kako su postavljena:


1. Iz kojih razloga je Biskupija uputila poprilično oštro upozorenje u vezi karizmatskih susreta g. Lončara i tečajeva molitve? Je li pitanje samo procedure javljanja i odobravanja ili postoje i teološke zamjerke u naučavanju g Lončara?

 1.Ne mislim da je to neko posebno „oštro upozorenje", nego jedno priopćenje koje smo morali dati jer smo dobili dosta pitanja od naših vjernika u vezi sa tim skupom. Ako netko organizira neki seminar u ime Katoličke crkve, onda o tome treba informirati biskupa u čijoj biskupiji se to održava. Biskup ima obavezu da provjeri sadržaje tog seminara i da vidi da li je sve u skladu sa naukom Crkve. Kako će vjernici znati ako im odgovorni u Crkvi to ne kažu? Gospodin Lončar nije se uopće javio a kamo li tražio dopuštenje biskupa za organizaciju tog seminara. Ja osobno ne znam gospodina Lončara, ali imam puno pitanja na koje bih trebao dobiti odgovor. Zašto se to odvija u hotelu, a ne u crkvenim prostorima? Zašto su u tim susretima isključena euharistijska slavlja? Koliko su ti seminari duhovnog karaktera, a koliko je tu prisutna simonija? Ništa ne tvrdim, ali moram dobiti odgovore. Osim toga ovi seminari se odvijaju pod nazivom „škola molitve", a to nameće druga pitanja: Tko je gospodinu Lončaru dao mandat da može držati „školu molitve"? Kakva je njegova teološka priprava i na koji način je on osposobljen da takvo nešto može činiti? U tom smislu Crkva je dala dosta uputa i važno je vidjeti koliko se netko drži uputa Crkve kada je u pitanju molitvena formacija, ili netko djeluje samo po nekim svojim „nadahnućima"? U svemu tome je potrebno imati jasnoću. Sveti Pavao je izabran direktnim Isusovim interventom, dobro poučen i poslan naviještati Evanđelje, ali opet ima potrebu poći apostolima i provjeriti svoju nauku. I gospodin Lončar, ako je siguran da je u njegovu djelovanju sve na mjestu, čemu izbjegavati traženje dopuštenja i crkvenih prostora?

2. Ako je samo pitanje odobrenja za rad na području Biskupije, nije li se moglo suptilnije reagirati i upozoriti na proceduru voditelje takvih tečajeva i samoga g Lončara, a ako su u pitanju teološki razlozi, htjeli bismo čuti što g Lončar naučava  a  suprotno je nauku Katoličke Crkve? Je li Lončar uistinu pozivan od strane HBK- a i da je primio poštu i nije se želio odazvati na razgovor?

2.Ne znam što bi to značilo „suptilnije reagirati" kada smo mi za stvar saznali u zadnji čas. Konzultirao sam Predsjednika Hrvatske biskupske konferencije i još neke biskupe koji su mi rekli da gospodin Lončar nikada nije tražio dopuštenja od biskupa nego to sam organizira po hotelima. Da on ne bi znao proceduru, u to vjerovati je zbilja naivno. Mi ne možemo zabraniti da netko po hotelima organizira što želi, ali moramo i reći našim vjernicima o čemu se radi. Ja nisam sudjelovao na seminarima gospodina Lončara, a ne bih htio ovdje prepričavati informacije osoba koje su sudjelovale i koje su u njegovim istupima vidjeli puno površnosti i nedorečenosti, utjecaja nekih drugih duhovnosti izvan katoličke Crkve, a važno je provjeriti i način njegova tzv. iscjeliteljskog djelovanje. Kongregacija za nauk vjere je u tom smislu izdala poseban dokument još 2000 godine pod naslovom: „Naputak o molitvama kojima se od Boga moli ozdravljenje". Da li je gospodin Lončar pozivan od HBK ja sigurno ne znam jer sam u HBK-u tek nešto više od dvije godine, ali sam informiran da je pozivan.

3.Imate li Vi , kojeg smatram uistinu duhovnim Biskupom, osobno nešto protiv da na području naše Biskupije djeluje karizmatski pokret i da budu pozivani karizmatici poput Mije Barade, g Lončara, James Manjckala...?

3.Daleko od toga da bih ja bio protiv kilo kojih pokreta koji promiču molitvu i duhovni život. Jednako tako može doći svaka osoba koju preporuča njezin biskup i za koju jamči da je autentične duhovne nauke. Kako bih ja kao biskup mogao biti protiv toga? Ali ovdje se nameće pitanje: tko je to „karizmatik"? Karizma je poseban dar Duha Svetoga u službi Crkve. Da li svi, koje se naziva „karizmaticima" imaju poseban dar Duha Svetoga? Od samih početaka Crkve je bilo puno „karizmatika" za koje se dokazalo da nisu bili autentični. Sveti Ivan apostol piše u Prvoj poslanici: „Ljubljeni, nemojte vjerovati svakom duhu, već duhove podvrgnite kušnji da vidite jesu li od Boga, jer su se pojavili mnogi lažni proroci u svijetu ... Tko poznaje Boga, nas sluša; tko nije od Boga, nas ne sluša. Po tome poznajemo duha istine i duha zablude" (1Iv 4, 1.6).Vidimo kako je važno da se uvijek podvrgavamo provjeri, a ne da idemo u sigurnosti kao da smo vlasnici Duha Svetoga. Poslušnost je znak autentičnosti. Kada toga nema, onda taj put izaziva sumnju.

4. Smatrate li da je Hrvatska duhovno zrelija od kada se "zabranilo" dolazak svjetskih karizmatika u Hrvatsku koji su okupljali po tisuće u sportskim dvoranama, npr Manjcakal, o Grande,...i da nama to nije potrebno, a istovremeno u Poljskoj(konzervativnijoj od Hrvatske-tamo sam studirao i znam) karizmatski seminari se održavaju na stadionima uz nazočnost biskupa i preko cijele godine imate mnoštvo karizmatskih velikih susreta. Pogledajte njihovu Vladu i našu, pogledajte njihovu ekonomiju i našu...nije li razlog u snazi molitve koju su Poljaci naučili kroz karizmatske susrete? Zašto se ne dopuštaju takvi karizmatski susreti u Hrvatskoj?

4.U Hrvatskoj ne postoji zabrana rada i djelovanja „karizmatika" niti zabrana pozivanja nekih izvana. Ali je uvijek važno znati: tko je taj koga se zove, ima li jamstva svoga biskupa s obzirom na autentičnost nauka, i zbog čega se nekoga zove? Moramo priznati istinu: traži se gotovo isključivo one za koje se čuje da imaju određene iscjeliteljske moći. Često puta ovo ide na štetu Kristova križa u koga se dovoljno ne vjeruje i pošto poto ga se želi izbjeći. Nije ovo najbolji put. Više vjerujem onom patniku koji u strpljivosti i ljubavi nosi svoju patnju, nego li u iscjelitelje. Činiti neka čuda ne znači da je osoba autentična. U knjizi Izlaska čitamo kako Mojsije čini čuda, a onda ta ista čuda čine i vračari. Znamo također da je uz prave proroke bilo dosta i lažnih proroka i nije ih uvijek lako razotkriti. Treba nekada vidjeti zbog čega tražimo neke karizmatike: da li prije svega iz razloga da nas ozdrave od nekih fizičkih patnji ili da nam pomognu da se obratimo i vjernije slijedimo Isusa? Pozivati karizmatike i organizirati te susrete nije zabranjeno, ali ostaje glavno pitanje: Što se dogodilo iza tih susreta?

5. Smatrate li normalnim da naši vjernici odlaze u strane zemlje na karizmatske susrete(Beč, Salzburg...) a ne mogu iste slušati i doživjeti u vlastitoj Domovini?

5.Koliko ljudi ide vani zbog tih susreta, ja ne znam. Ali znam da ima puno onih koji nisu propustili niti jedan takav susret, ali uvijek ostaje pitanje do koje mjere se mijenja njihov život. Ako postoji napredak, to od srca pozdravljam. Ali u mnogim slučajevima, na žalost to nije tako. Ti ih susreti rasterete za jedno kratko vrijeme, ali dublje ne promijene. Nekada je u pitanju samo psihološko rasterećenje, ali bez dužeg trajanja.

6. Nije li Crkva odveć stroga prema laicima koji nešto pokrenu, a odveć blaga prema odabranim i posvećenim svećenicima koji, pojedinci, skandaliziraju vjernike i rade suprotno od onoga što pokušava karizmatski pokret pa i g Lončar? Nismo čuli javnu osudu ponašanja svećenika koji reda skandal za skandalom, a vjerujte možemo vam nabrojati imena i slučajeve..

6.Ne mogu se složiti sa ovom konstatacijom. Kamo sreće da imamo puno više laika koji su angažiraniji u Crkvi i njezinu poslanju. Nekada nam je problem jer ne možemo naći dovoljno volontera za neke karitativne i druge akcije unutar Crkve. Vi međutim ovdje polazite od pretpostavke da su svi karizmatski pokreti autentični i da im unaprijed treba dati povjerenje. To nije tradicija Crkve, niti u skladu sa naukom apostola. Bez provjera stvorio bi se kaos i svatko bi mogao naučavati kako želi i širiti hereze prema vlastitom nahođenju. A što se tiče svećenika koji bi napravili određene sablazni, mislim da niste upućeni kako se prema njima odnosimo, barem ja. Ja sa svećenicima ne komuniciram preko medija i možda zbog toga mislite da smo blagi. Kada netko čini nešto loše, ne gledamo kroz prste nikome. Istina, uvijek nam je prvi cilj da osoba promijeni život.

Nadam se da sam bio jasan. Srdačan Vam pozdrav i svako dobro,

+ Zdenko Križić, biskup

Broj komentara: 0

Komentirati članak možete samo ako ste prijavljeni!

RegistracijaPrijava

Komentari članaka objavljuju se u realnom vremenu. Likaplus.hr ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani.

Ostali članci u rubrici
Likaplus.hr : Majčine ruke u Lourdesu-filma na Laudato TV

11.veljače u 21:15

Majčine ruke u Lourdesu-filma na Laudato TV

11.2.2020. | 9:10
MAJČINE RUKE U LOURDESU – film o izlječenjima duša i tijela - 11. veljače na Laudato TV-u Na blagdan Gospe Lurdske, 11. veljače u 21:15 Laudato TV donosi vam odličan dokumentarni film o francuskom svetištu Lourdes. Majčine ruke u Lourdesu
Likaplus.hr : Prokletstva i samoubojstva u našem mjestu?

Otkud dolaze

Prokletstva i samoubojstva u našem mjestu?

8.12.2019. | 6:29
Likaplus.hr : Svi sveti i  Dušni dan

Svi sveti i Dušni dan

1.11.2019. | 7:22
Što slavimo na blagdan Svih svetih, a što na Dušni dan? Što zapravo znači kada kažemo da vjerujemo u »općinstvo svetih«?
Likaplus.hr : Uskratio pričest bivšem potpredsjedniku SAD

Svećenik objavio

Uskratio pričest bivšem potpredsjedniku SAD

29.10.2019. | 19:32
Vlč. Robert Morey, svećenik iz savezne američke države Južne Karoline, na svetoj misi prošle nedjelje uskratio je pričest predsjedničkom kandidatu Joeu Bidenu zbog njegove podrške legalnom pobačaju
Likaplus.hr : Marijanskim procesijama za život

Marijanskim procesijama za život

29.9.2019. | 9:31
Udruga „Hrvatska za život" te inicijativa „40 dana za život" organizatori su Marijanskih procesija kojima je najavljena jesenska kampanja inicijative „40 dana za život".
Likaplus.hr : Prvi puta duhovna obnova u Srbu

Prvi puta duhovna obnova u Srbu

3.9.2019. | 7:33
Srb- Dana 1.rujna 2019. na 22.nedjelju kroz godinu u Srbu filijali župe rodenja BDM Boričevac održana je po prvi puta duhovna obnova koju je predvodio fra Božo Mandarić župnik u Lisanima kod Benkovca.Fra Božo je 6 godina bio župni vikar u Gračacu te je u tom razdoblju dolazio is
Likaplus.hr : Naša braća po vjeri  u dalekom Iraku

Naša braća po vjeri u dalekom Iraku

14.7.2019. | 16:22
SLAVLJE U DOLINI NINIVE FOTO Veličanstveni prizori iz Iraka: 77-ero djece primilo sakrament prve pričesti!
Likaplus.hr : Tijelovo-čudo Euharistije

Blagdan

Tijelovo-čudo Euharistije

19.6.2019. | 23:01
Likaplus.hr : Marijanski zavjet za Domovinu

Marijanski zavjet za Domovinu

21.5.2019. | 9:31
Marijanski zavjet za Domovinu – projekt istoimene Bratovštine, koja već petu godinu za redom organizira Zavjetno hodočašće, put u trajanju od 75 dana i 2142 km prolazi svim većim Marijanskim svetištima od istoka do juga Hrvatske, ali i dijelom BiH.
Likaplus.hr : Svetište u Međugorju se dograđuje

Biskup Hoser

Svetište u Međugorju se dograđuje

5.1.2019. | 22:14
“Onima koji su željeli vidjeti Krista rečeno je: Dođite i vidite. Moja nazočnost ovdje nadasve je odluka Svetoga Oca, koji me je kao apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorje poslao i time naglasio važnost Međugorja i njegovo značenje.
Pogledajte slavlje u Korenici, video
Likaplus.hr :
Korenica se sjeća žrtve Vukovara za obranu Hrvatske
Likaplus.hr :
Korenica proslavila "Oluju" vatrometom, pogledajte video!
Likaplus.hr :
"Ubili" selo Priboj, a stanovnike prognali bez prava na povratak
Likaplus.hr :
Padre Pio-svetac svih svetaca, misao dana
Likaplus.hr :

Ne sjedajte za stol dok se niste pomolili i zatražili Božju pomoć, da hrana, koju moramo uzimati za okrjepu tijela ne našteti Vašemu duhu.

Neka Bog bude nazočan kod stola kojom pobožnom mišlju, zamišljajući da u svojoj sredini imate Božanskog Učitelja sa svetim apostolima na Posljednjoj večeri, koji je blagovao sa svojima, nadasve kada je ustanovio Presveti Oltarski Sakrament.

Ukratko, trudimo se da tjelesna hrana bude priprema na onu posve Božansku hranu Presvete Euharistije.

...Nemojte se nikada dignuti od stola a da niste dali dužnu hvalu Gospodinu. Ako tako budete činili, ničega se ne treba bojati, pa ni mrske proždrljivosti.

Kadajedete, čuvajte se prekomjerna biranja hrane i budite svjesni da je dovoljna sitnica ako se hoće zadovoljiti proždrljivost. Ne uzimajte nikada više jela  negoli vam je potrebno.

Trudite se u svemu biti umjereni i svim srcem nastojte da radije oskudijevate negoli da prekomjerno jedete. Ne kanim time reći da se morate gladni ustati od stola. Ne, to nije moja nakana. Neka sve bude uređeno razborito.

To je pravilo za sva ljudska djela.

Padre Pio/365 dana s Padrom Pijom/

Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :