Četvrtak , 28.7.2016. | 20:17

Gospic

pretežno oblačnopretežno oblačno

Temperatura

24°

Tlak zraka

1013.0 hPa

Vlažnost

61 %

Senj

grmljavina bez oborinagrmljavina bez oborina

Temperatura

27°

Tlak zraka

1013.5 hPa

Vlažnost

55 %

Gospic

pretežno oblačnopretežno oblačno

Temperatura

24°

Tlak zraka

1013.0 hPa

Vlažnost

61 %

Senj

grmljavina bez oborinagrmljavina bez oborina

Temperatura

27°

Tlak zraka

1013.5 hPa

Vlažnost

55 %

Pretraživanje

Info

Objavljeno: 7.2.2013. u 14:45
Prikaza: 4178
Autor: Likaplus

Natječaj za posao u NP Plitvička jezera


Natječaj za posao
Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12) i članka 23. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera", ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera raspisuje:NATJEČAJ
za popunu slijedećih radnih mjesta:
I SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVBOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
I.I. ODJEL PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.I.1. Vozač panoramskog vlaka (m/ž) – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme uz probni rad 2 mjesecaUvjeti:
SSS-IV/I stupanj stručne spreme prometnog smjerapoložen ispit za vozača D i E kategorijenajmanje 1 godina radnog iskustva u strucipoznavanje jednog svjetskog jezikaUz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:životopispresliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremipresliku vozačke dozvolepresliku radne knjižice u svrhu dokazivanja stažapresliku domovnicupresliku osobne iskazniceizvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)Posao radnog mjesta obavljat će se u sjedištu Ustanove u Plitvičkim Jezerima.Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se pisano testiranje i/ili usmeni intervju.Kandidati koju budu pozvani na usmeni intervju dužni su dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike tražene natječajne dokumentacije.Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu Ustanove (ZSC „Dr. Ivo Pevalek") ili šalju na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Plitvička jezera b.b., 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – vozač panoramskog vlaka".

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.U Plitvičkim Jezerima, 5. veljače 2013. godine
Ur. broj: 1251/2013Javna ustanova „NP Plitvička jezera"
ravnateljica
Dr. sc. Lidija Bertović     Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12) i članka 23. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera", ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera" raspisuje:NATJEČAJ
za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme,  za sljedeća radna mjesta:


I  SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:
I.1. Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića – 6 izvršitelja
I.2. Radnik na uređivanju travnjaka – 5 izvršitelja
I.3. Čistač u Parku – 12 izvršitelja
I.4. Čuvar prirode II – 2 izvršitelja
Ukupno:  25 izvršiteljaII           
  SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
II.1. Turistički vodič – 5 izvršitelja
II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I – 4 izvršitelja
II.3. Informator – 13 izvršitelja
II.4. Informator – stjuard panoramskog vlaka – 9 izvršitelja
II.5. Informator – blagajnik parkinga – 7 izvršitelja
II.6. Čuvar parkirališta – 12 izvršitelja
II.7. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 17 izvršitelja
II.8. Vozač panoramskog vlaka – 2 izvršitelja
II. 9. Čistač vozila – 2 izvršitelja
Ukupno: 71 izvršiteljaIII          
  PODRUŽNICA TRGOVINE
III.1. Prodavač II – 18 izvršitelja
Ukupno: 18 izvršiteljaIV       
    PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.1. Recepcionar I – 3 izvršitelja
IV.2. Recepcionar II – 10 izvršitelja
IV.3. Nosač prtljage – 2 izvršitelja
IV.4. Konobar III – 47 izvršitelja
IV.5. pomoćni radnik u domaćinstvu – 2 izvršitelja
IV.6. Kuhar III – 25 izvršitelja
IV.7. Sobarica – 17 izvršitelja
IV.8. Vešarica – 10 izvršitelja
IV.9. Kućni majstor – elektrotehničar – 5 izvršitelja
IV.10. Kućni majstor – vodoinstalater – 1 izvršitelj
IV.11. Blagajnik – 13 izvršitelja
IV.12. Voditelj šanka – 1 izvršitelj
IV.13. Perač posuđa – 8 izvršitelja
IV.14. Čistačica – 6 izvršitelja
IV.15. Pomoćni radnik – kosac – 2 izvršitelja
IV.16. Vozač – 2 izvršitelja
IV.17. Referent AOP-a – 1 izvršitelj
IV.18. Mesar – 3 izvršitelja
Ukupno: 158 izvršitelja
V.   PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
V.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija - 1 izvršitelj
V.2. Pomoćni radnik - 3 izvršitelja
V.3. KV tesar - 2 izvršitelja
Ukupno: 6 izvršitelja
Uvjeti:
– NKV (za radna mjesta: pomoćni radnik na održavanju staza i mostića, radnik na uređivanju travnjaka, čistač u Parku, čuvar parkirališta, čistač vozila, nosač prtljage, pomoćni radnik u domaćinstvu, pomoćni kuhar, sobarica, vešarica, perač posuđa, čistačica, pomoćni radnik-kosac i pomoćni radnik);
– SSS prirodoslovnog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera (za radna mjesta: čuvar prirode II);
– SSS ekonomskog, turističkog, hotelijersko-turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera (za radna mjesta: recepcionar ulaznih recepcija, informator, informator-stjuard panoramskog vlaka, informator-blagajnik parkinga, pomoćnik zapovjednika-mornar, recepcionar II, blagajnik i referent AOP-a);
– SSS ugostiteljskog ili drugog odgovarajućeg smjera (za radna mjesta: konobar III, kuhar III, voditelj šanka i mesar)
– SSS trgovačkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera (za radno mjesto: prodavač II)
– SSS prometnog smjera i položen ispit za odgovarajuću kategoriju motornih vozila (za radna mjesta: vozač panoramskog vlaka i vozač)
– SSS elektrotehničkog, vodoinstalaterskog, strojarskog, drvno-prerađivačkog ili drugog odgovarajućeg smjera (za radna mjesta: kućni majstor-elektrotehničar, kućni majstor-vodoinstalater i električar za održavanje elektroopreme i instalacija i KV tesar)
– VŠS turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera (za radno mjesto: turistički vodič i recepcionar I)
i
– aktivno znanje stranih jezika za poslove SSS i VŠS
– poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima za poslove SSS i VŠSUz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela) 
– preslika svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS)
– preslika svjedodžbe/diplome o završenoj višoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta VŠS)
– preslika radne knjižice u svrhu dokazivanja staža
– preslika osobne iskaznice
– preslika domovnice
– preslika vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja) 
– preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )NAPOMENE:
- svi ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme s izabranim kandidatima sa danom početka rada u periodu od 25.03.2013.g do 01.07.2013.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno do 30.09.2013.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove ( www.np-plitvicka-jezera.hr )
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti
- Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera
- kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta pozivaju se da to naznače na prvoj stranici prijave (1 prijava za više radnih mjesta)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Hotela „Jezero", radnim danom u vremenu od 11,00 do 16,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova "Nacionalni park Plitvička jezera", Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Plitvička jezera b.b., 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – sezona 2013".
O tijeku (danima održavanja pisanog testiranja i/ili usmenog intervjua) i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).
U Plitvičkim Jezerima, 31. siječnja 2013.
Ur. broj: 1072/2013
Javna ustanova „NP Plitvička jezera"Ravnateljica
Dr. sc. Lidija Bertović Ostali članci u rubrici
Likaplus.hr : Uskrs u Nacionalnom parku Plitvička jezera

Uskršnji aranžmani

Uskrs u Nacionalnom parku Plitvička jezera

17.3.2015. | 17:35
Likaplus.hr : U posjeti  koreničkim vatrogascima

Zapovjednik VZL-S

U posjeti koreničkim vatrogascima

8.7.2014. | 9:05
Likaplus.hr : Zbog radova na vodospremi obustava vode

Radovi na vodospremi

Zbog radova na vodospremi obustava vode

25.9.2013. | 14:47
Likaplus.hr : OGLAS 4 VATROGASCA

OGLAS 4 VATROGASCA

28.8.2013. | 10:30
Likaplus.hr : Kulturno ljeto u Korenici

Kulturno ljeto u Korenici

12.6.2013. | 18:27
Likaplus.hr : Veliki predizborni skup HDZ-a u Korenici

Lokalni izbori

Veliki predizborni skup HDZ-a u Korenici

12.5.2013. | 9:13
Likaplus.hr : Izvješće o uloženim sredstvima

Zoran Žafran

Izvješće o uloženim sredstvima

11.5.2013. | 21:18
Likaplus.hr : Dan žena na Plitvicama

Dan žena na Plitvicama

18.2.2013. | 11:22
Likaplus.hr : Humanitarna akcija na Mukinjama

Humanost na djelu

Humanitarna akcija na Mukinjama

6.2.2013. | 6:30
Likaplus.hr : Lika od pantivika

Lika od pantivika

7.11.2012. | 16:02
Likaplus.hr : Dani kulture u Korenici

Scena Plitvička

Dani kulture u Korenici

21.6.2012. | 13:17
Likaplus.hr : Obrazovanje

Obrazovanje

11.1.2012. | 20:26
Likaplus.hr : Sport

Sport

11.3.2011. | 20:27
Likaplus.hr : Kultura

Kultura

11.3.2011. | 20:25
Likaplus.hr : Gospodarstvo

Gospodarstvo

11.3.2011. | 20:22
Trebate fotografiju ili snimanje? Foto atelje na Plitvicama
Likaplus.hr :
Foto atelje na Plitvicama 

Kontakt:

Lucija i Rade Jug, i Juro Davidović Mukinje 50 53231 Plitvička Jezera email : fotojugplitvice@gmail.com

 tel : 053-774-700 fax : 053-295-428 

Lucija i Rade Jug - gsm : 092-131-4497 

Juro Davidović - gsm : 095-887-6952

GRB OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Likaplus.hr :

Površina: 470,79 km2

Broj naselja: 41

Stanovništvo: 4606 stanovnika (popis iz 2001.)

Povijest:Korenica se spominje u okviru Krbavske županije kao sjedište istoimenog upravnog okruga godine 1468. Godine 1489. navodi se da je Korenica imala utvrde:

 na brdu Gradina, grad Mrsinj u blizini današnje Korenice, te utvrdu Prozor iznad sela Vrelo.

 

Godine 1800. u Korenici je sagrađena crkva Sv. Jurja koja je srušena od partizanskog pokreta 1942.

u 2. svjetskom ratu . Na istom mjestu je sagrađena zgrada  stare šumarije.  

Korenica zapalila svijeće za hrvatski Vukovar,video
Likaplus.hr :
Pobuna stanovnika radi asfaltiranja cesta po stranačkom interesu, VIDEO
Likaplus.hr :
Sveti Nikola u Korenici 2014.
Likaplus.hr :
Pogledajte veličanstveni vatromet u Korenici za "Oluju" 2015.,VIDEO
Likaplus.hr :
"Ubili" selo Priboj, a stanovnike prognali bez prava na povratak
Likaplus.hr :
Padre Pio-svetac svih svetaca, misao dana
Likaplus.hr :

 

Jedan jedini put u najskrovitijem i najintimnijem dijelu svoje duše doživio sam tako tankoćutnu pojavu da ne znam kako je opisati. Duša prvo osjeti, ali nije kadra vidjeti, Njegovu prisutnost, a potom se On toliko približi duši da ona osjeti Njegov dodir. Zapravo da bih dao blijedu sliku tog dodira, mogu reći da se to događa kao kada jedno tijelo dodiruje drugo tijelo vrlo, vrlo blisko. Priznajem vam da me u početku obuzimao veliki strah, a potom se pomalo strah pretvara u nebesku opojnost. Učinilo mi se tada da nisam više „putnik" na ovoj zemlji. A kada se to zbilo, ne mogu vam reći jesam li pri tom bio još u ovom tijelu ili nisam. Samo Bog to zna. Ne znam taj događaj drugačije opisati.


 

)


/365 dana s Padrom Pijom/

Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Ovaj VIDEO pogledalo je više od 17 tisuća ljudi
Likaplus.hr :
Korenica za hrvatski Vukovar
Likaplus.hr :
Svečano proslavljen zaštitnik Korenice sv. Juraj,Video
Likaplus.hr :
U Buniću narod uz crkvu slavi,VIDEO
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :