Subota , 26.11.2022. | 09:13

Pretraživanje

Info

Objavljeno: 7.2.2013. u 14:45
Prikaza: 6327
Autor: Likaplus

Natječaj za posao u NP Plitvička jezera


Natječaj za posao
Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12) i članka 23. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera", ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera raspisuje:NATJEČAJ
za popunu slijedećih radnih mjesta:
I SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVBOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
I.I. ODJEL PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

I.I.1. Vozač panoramskog vlaka (m/ž) – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme uz probni rad 2 mjesecaUvjeti:
SSS-IV/I stupanj stručne spreme prometnog smjerapoložen ispit za vozača D i E kategorijenajmanje 1 godina radnog iskustva u strucipoznavanje jednog svjetskog jezikaUz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:životopispresliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremipresliku vozačke dozvolepresliku radne knjižice u svrhu dokazivanja stažapresliku domovnicupresliku osobne iskazniceizvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)Posao radnog mjesta obavljat će se u sjedištu Ustanove u Plitvičkim Jezerima.Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se pisano testiranje i/ili usmeni intervju.Kandidati koju budu pozvani na usmeni intervju dužni su dostaviti na uvid izvornike ili ovjerene preslike tražene natječajne dokumentacije.Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu Ustanove (ZSC „Dr. Ivo Pevalek") ili šalju na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Plitvička jezera b.b., 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – vozač panoramskog vlaka".

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.U Plitvičkim Jezerima, 5. veljače 2013. godine
Ur. broj: 1251/2013Javna ustanova „NP Plitvička jezera"
ravnateljica
Dr. sc. Lidija Bertović     Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12) i članka 23. Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera", ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera" raspisuje:NATJEČAJ
za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme,  za sljedeća radna mjesta:


I  SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:
I.1. Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića – 6 izvršitelja
I.2. Radnik na uređivanju travnjaka – 5 izvršitelja
I.3. Čistač u Parku – 12 izvršitelja
I.4. Čuvar prirode II – 2 izvršitelja
Ukupno:  25 izvršiteljaII           
  SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
II.1. Turistički vodič – 5 izvršitelja
II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I – 4 izvršitelja
II.3. Informator – 13 izvršitelja
II.4. Informator – stjuard panoramskog vlaka – 9 izvršitelja
II.5. Informator – blagajnik parkinga – 7 izvršitelja
II.6. Čuvar parkirališta – 12 izvršitelja
II.7. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 17 izvršitelja
II.8. Vozač panoramskog vlaka – 2 izvršitelja
II. 9. Čistač vozila – 2 izvršitelja
Ukupno: 71 izvršiteljaIII          
  PODRUŽNICA TRGOVINE
III.1. Prodavač II – 18 izvršitelja
Ukupno: 18 izvršiteljaIV       
    PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.1. Recepcionar I – 3 izvršitelja
IV.2. Recepcionar II – 10 izvršitelja
IV.3. Nosač prtljage – 2 izvršitelja
IV.4. Konobar III – 47 izvršitelja
IV.5. pomoćni radnik u domaćinstvu – 2 izvršitelja
IV.6. Kuhar III – 25 izvršitelja
IV.7. Sobarica – 17 izvršitelja
IV.8. Vešarica – 10 izvršitelja
IV.9. Kućni majstor – elektrotehničar – 5 izvršitelja
IV.10. Kućni majstor – vodoinstalater – 1 izvršitelj
IV.11. Blagajnik – 13 izvršitelja
IV.12. Voditelj šanka – 1 izvršitelj
IV.13. Perač posuđa – 8 izvršitelja
IV.14. Čistačica – 6 izvršitelja
IV.15. Pomoćni radnik – kosac – 2 izvršitelja
IV.16. Vozač – 2 izvršitelja
IV.17. Referent AOP-a – 1 izvršitelj
IV.18. Mesar – 3 izvršitelja
Ukupno: 158 izvršitelja
V.   PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
V.1. Električar za održavanje elektroopreme i instalacija - 1 izvršitelj
V.2. Pomoćni radnik - 3 izvršitelja
V.3. KV tesar - 2 izvršitelja
Ukupno: 6 izvršitelja
Uvjeti:
– NKV (za radna mjesta: pomoćni radnik na održavanju staza i mostića, radnik na uređivanju travnjaka, čistač u Parku, čuvar parkirališta, čistač vozila, nosač prtljage, pomoćni radnik u domaćinstvu, pomoćni kuhar, sobarica, vešarica, perač posuđa, čistačica, pomoćni radnik-kosac i pomoćni radnik);
– SSS prirodoslovnog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera (za radna mjesta: čuvar prirode II);
– SSS ekonomskog, turističkog, hotelijersko-turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera (za radna mjesta: recepcionar ulaznih recepcija, informator, informator-stjuard panoramskog vlaka, informator-blagajnik parkinga, pomoćnik zapovjednika-mornar, recepcionar II, blagajnik i referent AOP-a);
– SSS ugostiteljskog ili drugog odgovarajućeg smjera (za radna mjesta: konobar III, kuhar III, voditelj šanka i mesar)
– SSS trgovačkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera (za radno mjesto: prodavač II)
– SSS prometnog smjera i položen ispit za odgovarajuću kategoriju motornih vozila (za radna mjesta: vozač panoramskog vlaka i vozač)
– SSS elektrotehničkog, vodoinstalaterskog, strojarskog, drvno-prerađivačkog ili drugog odgovarajućeg smjera (za radna mjesta: kućni majstor-elektrotehničar, kućni majstor-vodoinstalater i električar za održavanje elektroopreme i instalacija i KV tesar)
– VŠS turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera (za radno mjesto: turistički vodič i recepcionar I)
i
– aktivno znanje stranih jezika za poslove SSS i VŠS
– poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima za poslove SSS i VŠSUz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:
– kratki životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela) 
– preslika svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta SSS)
– preslika svjedodžbe/diplome o završenoj višoj stručnoj spremi (samo za radna mjesta VŠS)
– preslika radne knjižice u svrhu dokazivanja staža
– preslika osobne iskaznice
– preslika domovnice
– preslika vozačke dozvole (samo za radna mjesta za koje je odgovarajuća kategorija vozačke dozvole uvjet natječaja) 
– preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )NAPOMENE:
- svi ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme s izabranim kandidatima sa danom početka rada u periodu od 25.03.2013.g do 01.07.2013.g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno do 30.09.2013.g. (bez mogućnosti produljenja), sve sukladno internoj odluci Ustanove te javnoj objavi rezultata predmetnog natječaja na web stranicama Ustanove ( www.np-plitvicka-jezera.hr )
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti
- Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera
- kandidati koji žele podnijeti prijavu za više radnih mjesta pozivaju se da to naznače na prvoj stranici prijave (1 prijava za više radnih mjesta)

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Hotela „Jezero", radnim danom u vremenu od 11,00 do 16,00 sati) ili šalju na adresu:  Javna ustanova "Nacionalni park Plitvička jezera", Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Plitvička jezera b.b., 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za natječaj – sezona 2013".
O tijeku (danima održavanja pisanog testiranja i/ili usmenog intervjua) i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).
U Plitvičkim Jezerima, 31. siječnja 2013.
Ur. broj: 1072/2013
Javna ustanova „NP Plitvička jezera"Ravnateljica
Dr. sc. Lidija Bertović Ostali članci u rubrici
Likaplus.hr : Uskrs u Nacionalnom parku Plitvička jezera

Uskršnji aranžmani

Uskrs u Nacionalnom parku Plitvička jezera

17.3.2015. | 17:35
Likaplus.hr : U posjeti  koreničkim vatrogascima

Zapovjednik VZL-S

U posjeti koreničkim vatrogascima

8.7.2014. | 9:05
Likaplus.hr : Zbog radova na vodospremi obustava vode

Radovi na vodospremi

Zbog radova na vodospremi obustava vode

25.9.2013. | 14:47
Likaplus.hr : OGLAS 4 VATROGASCA

OGLAS 4 VATROGASCA

28.8.2013. | 10:30
Likaplus.hr : Kulturno ljeto u Korenici

Kulturno ljeto u Korenici

12.6.2013. | 18:27
Likaplus.hr : Veliki predizborni skup HDZ-a u Korenici

Lokalni izbori

Veliki predizborni skup HDZ-a u Korenici

12.5.2013. | 9:13
Likaplus.hr : Izvješće o uloženim sredstvima

Zoran Žafran

Izvješće o uloženim sredstvima

11.5.2013. | 21:18
Likaplus.hr : Dan žena na Plitvicama

Dan žena na Plitvicama

18.2.2013. | 11:22
Likaplus.hr : Humanitarna akcija na Mukinjama

Humanost na djelu

Humanitarna akcija na Mukinjama

6.2.2013. | 6:30
Likaplus.hr : Lika od pantivika

Lika od pantivika

7.11.2012. | 16:02
Likaplus.hr : Dani kulture u Korenici

Scena Plitvička

Dani kulture u Korenici

21.6.2012. | 13:17
Likaplus.hr : Obrazovanje

Obrazovanje

11.1.2012. | 20:26
Likaplus.hr : Sport

Sport

11.3.2011. | 20:27
Likaplus.hr : Kultura

Kultura

11.3.2011. | 20:25
Obavijesti iz HEP-a ,ELEKTROLIKA
Likaplus.hr :

 


OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom za Vukšićku ulicu i dio Budačke ulice od kbr. 79 do kbr. 221.

Povremeni prekid u opskrbi:

dana

u vremenu

28.11.2022.

08:30 do 13:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Vranovača od kbr. 19 do kbr. 79.

 

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu

25.11.2022. 08:00 do 13:30 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


 


OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

Obavještavamo korisnike mreže s područja Plitvičkih Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Korana od kbr. 1 do kbr. 40, Poljanak (kbr: 5,6, 10, 12/1 i 12/2) i Drežničko Selište od kbr. 12 do kbr. 25 i od kbr. 101 do kbr.106.

Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

u vremenu

 

25.11.2022.

08:00 do 13:30 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


 


 

GRB OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Likaplus.hr :

Površina: 470,79 km2

Broj naselja: 41

Stanovništvo: 4606 stanovnika (popis iz 2001.)

Povijest:Korenica se spominje u okviru Krbavske županije kao sjedište istoimenog upravnog okruga godine 1468. Godine 1489. navodi se da je Korenica imala utvrde:

 na brdu Gradina, grad Mrsinj u blizini današnje Korenice, te utvrdu Prozor iznad sela Vrelo.

 

Godine 1800. u Korenici je sagrađena crkva Sv. Jurja koja je srušena od partizanskog pokreta 1942.

u 2. svjetskom ratu . Na istom mjestu je sagrađena zgrada  stare šumarije.  

Korenica proslavila "Oluju" vatrometom, pogledajte video!
Likaplus.hr :
"Ubili" selo Priboj, a stanovnike prognali bez prava na povratak
Likaplus.hr :
Padre Pio-svetac svih svetaca, misao dana
Likaplus.hr :

Ne sjedajte za stol dok se niste pomolili i zatražili Božju pomoć, da hrana, koju moramo uzimati za okrjepu tijela ne našteti Vašemu duhu.

Neka Bog bude nazočan kod stola kojom pobožnom mišlju, zamišljajući da u svojoj sredini imate Božanskog Učitelja sa svetim apostolima na Posljednjoj večeri, koji je blagovao sa svojima, nadasve kada je ustanovio Presveti Oltarski Sakrament.

Ukratko, trudimo se da tjelesna hrana bude priprema na onu posve Božansku hranu Presvete Euharistije.

...Nemojte se nikada dignuti od stola a da niste dali dužnu hvalu Gospodinu. Ako tako budete činili, ničega se ne treba bojati, pa ni mrske proždrljivosti.

Kadajedete, čuvajte se prekomjerna biranja hrane i budite svjesni da je dovoljna sitnica ako se hoće zadovoljiti proždrljivost. Ne uzimajte nikada više jela  negoli vam je potrebno.

Trudite se u svemu biti umjereni i svim srcem nastojte da radije oskudijevate negoli da prekomjerno jedete. Ne kanim time reći da se morate gladni ustati od stola. Ne, to nije moja nakana. Neka sve bude uređeno razborito.

To je pravilo za sva ljudska djela.

Padre Pio/365 dana s Padrom Pijom/

Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :
Likaplus.hr :