Prihvaćanje uvjeta korištenja

Dobro došli na portal <%Web%>.<%Web%>Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja svog portala koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na domeni i poddomeni u vlasništvu <%Web%> (daljnjem tekstu Usluge i Portal). Korištenjem Usluga i Portala smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Obveze korisnika pri korištenju Portala i Usluga

<%Web%> ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju posjetitelji te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. <%Web%> neće ni na koji način biti odgovorna za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem portala i usluga. Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja portala i usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni: 1. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način, 2. objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima, 3. lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe, 4. manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem Usluga, 5. objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, 6. objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, "spam", lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje 7. svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme, 8. prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika. <%Web%> zadržava pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja. <%Web%> zadržava pravo ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća i suglasan je da će Usluge i Portal uključivati reklame, raznorazne obavijesti, poruke administratora i slične poruke.

Autorska prava

Sadržaj na Portalu i Uslugama zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu <%Web%> ili vlasnika sadržaja. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti <%Web%> koristeći email adresu: <%AdminMail%>

Registracija korisnika i posjetitelja portala

Registracijom za Usluge korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom Usluga. <%Web%> nema pristup korisničkim lozinkama, tajnim pitanjima i odgovorima. Radi identifikacije prilikom pružanja pomoći korisnicima, <%Web%> može zatražiti e-mail adresu korisnika.

Pomoć i podrška

<%Web%> korisnicima Portala i Usluga ne pruža telefonsku podršku. Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa, a prema vrsti Usluge za koju je korisnik registriran. Odgovarajuće e-mail adrese objavljene su na web-stranicama uz opis pojedine Usluge.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

<%Web%> poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja Portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. <%Web%> ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na Portalu i Uslugama vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom <%Web%>. <%Web%> nije odgovorna za sadržaj tih stranica.

Sadržaj dobiven od korisnika i posjetitelja Portala

<%Web%> nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji na Portalu i u Uslugama u njenom vlasništvu. <%Web%> zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe Usluga unutar kojih je sadržaj objavljen. Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima Portala i Usluga. Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na Portalu i Uslugama <%Web%>. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. <%Web%> poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

Promjene sadržaja Portala i Usluga

<%Web%> zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na Portalu i Uslugama bez obaveze prethodne najave. <%Web%> nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Ukidanje i zabrana korištenja Usluga i Portala

<%Web%> zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja vašeg korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koju ste registrirani, a bez prethodne najave i obrazloženja. <%Web%> ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Promjene Uvjeta korištenja

<%Web%> zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Portalu ili Uslugama <%Web%>.